นกละเมอหลงเวลา http://chotiepanyo.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=25-11-2008&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=25-11-2008&group=10&gblog=22 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป สติปัฏฐาน ๔ ของหลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=25-11-2008&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=25-11-2008&group=10&gblog=22 Tue, 25 Nov 2008 15:45:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=21 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๓๐๐] จบมหาสติปัฏฐานสูตร ที่ ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=21 Mon, 24 Nov 2008 14:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=20 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=20 Mon, 24 Nov 2008 14:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=19 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๘] ทุกขนิโรธอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=19 Mon, 24 Nov 2008 14:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=18 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๖] - [๒๙๗] ทุกขสมุทัยอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=18 Mon, 24 Nov 2008 13:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=17 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๕] ทุกขอริยสัจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=17 Mon, 24 Nov 2008 13:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=16 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๔] ธรรมในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=16 Mon, 24 Nov 2008 11:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=15 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๓] โพชฌงคบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=15 Mon, 24 Nov 2008 11:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=14 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๒] อายตบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=14 Mon, 24 Nov 2008 11:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=13 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๑] ขันธบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=13 Mon, 24 Nov 2008 11:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=12 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๙๐] นีวรณบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=12 Mon, 24 Nov 2008 9:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=11 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๘๙] จิตตานุปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=11 Mon, 24 Nov 2008 9:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=10 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๘๘] เวทนานุปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=24-11-2008&group=10&gblog=10 Mon, 24 Nov 2008 8:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=23-09-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=23-09-2008&group=6&gblog=10 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม-คนเราไม่รู้จักศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=23-09-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=23-09-2008&group=6&gblog=10 Tue, 23 Sep 2008 23:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=14 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ - ก่อนจบท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=14 Fri, 29 Aug 2008 8:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=13 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 56-60]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=13 Fri, 29 Aug 2008 8:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=12 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 51-55]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=12 Fri, 29 Aug 2008 8:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=11 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 46-50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=3&gblog=11 Fri, 29 Aug 2008 8:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=10 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 41-45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=10 Thu, 28 Aug 2008 13:31:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=57 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ประวัติผู้เขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=57 Fri, 05 Sep 2008 10:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=56 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่ทุกข์ เพราะคิดถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=56 Fri, 05 Sep 2008 15:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=55 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=55 Fri, 05 Sep 2008 15:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=54 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ฝึกจิตให้สงบเป็นกุศลสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=54 Fri, 05 Sep 2008 10:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=53 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ทำบุญอย่างเดียว ยังไม่พอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=53 Fri, 05 Sep 2008 10:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=52 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=52 Fri, 05 Sep 2008 10:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=51 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - อย่าทำสมาธิอย่างเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=05-09-2008&group=1&gblog=51 Fri, 05 Sep 2008 10:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=50 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - มีความเห็น เป้าหมาย ให้ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=50 Thu, 04 Sep 2008 9:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=49 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ถ้ายึดมั่นในศีล จะเพิ่มอัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=49 Thu, 04 Sep 2008 9:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=48 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - สิ่งที่ขัดขวาง กั้นทางสู่ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=48 Thu, 04 Sep 2008 9:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=47 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - สมาธิ ที่ถูกต้อง ไม่หลงทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=47 Thu, 04 Sep 2008 9:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=46 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ลองทำดูก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=04-09-2008&group=1&gblog=46 Thu, 04 Sep 2008 9:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=45 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร06]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=45 Wed, 03 Sep 2008 15:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=44 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร05]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=44 Wed, 03 Sep 2008 15:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=43 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร04]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=43 Wed, 03 Sep 2008 15:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=42 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร03]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=42 Wed, 03 Sep 2008 15:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=41 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=41 Wed, 03 Sep 2008 15:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=40 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่เอาอะไร01]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=03-09-2008&group=1&gblog=40 Wed, 03 Sep 2008 15:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=39 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - รู้จัก ฝึกจิต แก้ปัญหาชีวิตได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=39 Mon, 01 Sep 2008 9:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=38 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ติดความสุขจึงไม่รู้ความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=38 Mon, 01 Sep 2008 9:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=37 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - หยุดเพื่อรู้ความเป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=37 Mon, 01 Sep 2008 9:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=36 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ฝึกคิดให้จิตเป็นอิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=01-09-2008&group=1&gblog=36 Mon, 01 Sep 2008 9:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=35 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ให้ยอมรับความเป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=35 Fri, 29 Aug 2008 11:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=34 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ชีวิตนี้คือละคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=34 Fri, 29 Aug 2008 11:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=33 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - อย่าประมาทในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=33 Fri, 29 Aug 2008 11:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=32 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=32 Fri, 29 Aug 2008 11:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=31 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - สิ้นภพ จบชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=31 Fri, 29 Aug 2008 11:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=30 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=1&gblog=30 Fri, 29 Aug 2008 11:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=29 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่ติดสมมุติ วิมุตติก็เกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=29 Thu, 28 Aug 2008 14:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=28 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ลืมอดีต อยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=28 Thu, 28 Aug 2008 14:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=27 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - อยู่กับความรู้สึกตัว ความทุกข์จะไม่เกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=27 Thu, 28 Aug 2008 14:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=26 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - การปฏิบัตธรรมทุกเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=1&gblog=26 Thu, 28 Aug 2008 14:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=25 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - การเดินจงกรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=25 Wed, 27 Aug 2008 15:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=24 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - รู้เหตุแห่งทุกข์ จึงรู้วิธีดับทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=24 Wed, 27 Aug 2008 15:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=23 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ทุกสิ่งเป็นมายาลวง ไม่ควรยึดถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=23 Wed, 27 Aug 2008 15:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=22 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=22 Wed, 27 Aug 2008 9:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=21 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ฝึกอยู่คนเดียว อยู่กับความสงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=1&gblog=21 Wed, 27 Aug 2008 9:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=20 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ให้ยอมรับแต่ต้องแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=20 Tue, 26 Aug 2008 9:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=19 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ไม่มีเจ้าของ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=19 Tue, 26 Aug 2008 9:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=18 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ฝึกคิดให้ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=1&gblog=18 Tue, 26 Aug 2008 9:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=22-08-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=22-08-2008&group=1&gblog=17 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - มีปัญหา เพื่อดับทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=22-08-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=22-08-2008&group=1&gblog=17 Fri, 22 Aug 2008 16:08:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=16 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - วางปัญหา หาทางแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=16 Thu, 21 Aug 2008 9:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=15 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ให้ยอมรับความเจ็บปวดด้วยความกล้าหาญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=15 Thu, 21 Aug 2008 9:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=14 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=14 Thu, 21 Aug 2008 9:35:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=13 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=21-08-2008&group=1&gblog=13 Thu, 21 Aug 2008 9:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=12 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - การฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=12 Wed, 20 Aug 2008 9:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=11 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ธุรกิจล้ม มีหนี้สิน แก้ไขได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-08-2008&group=1&gblog=11 Wed, 20 Aug 2008 9:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=10 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ความโกรธ ริษยา ทำให้ใจเร่าร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=10 Tue, 19 Aug 2008 14:22:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-11-2008&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-11-2008&group=10&gblog=9 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๘๔] - [๒๘๗] กายานุปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-11-2008&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=20-11-2008&group=10&gblog=9 Thu, 20 Nov 2008 11:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=8 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๙] - [๒๘๓]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=8 Wed, 19 Nov 2008 13:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=7 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๘] ธาตุมนสิการบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=7 Wed, 19 Nov 2008 13:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=6 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๗] ปฏิกูลมนสิการบรรพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-11-2008&group=10&gblog=6 Wed, 19 Nov 2008 13:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-11-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-11-2008&group=10&gblog=5 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๖] สัมปชัญญบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-11-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-11-2008&group=10&gblog=5 Tue, 18 Nov 2008 8:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=4 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๕] อิริยาปถบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=4 Mon, 17 Nov 2008 9:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ [๒๗๔] อานาปานบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=3 Mon, 17 Nov 2008 9:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสติปัฏฐานสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-11-2008&group=10&gblog=2 Mon, 17 Nov 2008 8:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-11-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-11-2008&group=10&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-11-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-11-2008&group=10&gblog=1 Fri, 14 Nov 2008 14:47:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=9 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ให้เข้าหาจิต(๐๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=9 Thu, 18 Sep 2008 11:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=8 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ให้เข้าหาจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-09-2008&group=6&gblog=8 Thu, 18 Sep 2008 9:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=7 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ผู้จะถึงไตรสรณาคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=7 Tue, 02 Sep 2008 23:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=6 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ฆราวาสผู้มีศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=6 Tue, 02 Sep 2008 23:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=5 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=5 Tue, 02 Sep 2008 23:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=4 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม - ขั้นที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=4 Tue, 02 Sep 2008 23:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม03]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=3 Tue, 02 Sep 2008 11:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=2 Tue, 02 Sep 2008 9:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลก เหลือธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=02-09-2008&group=6&gblog=1 Tue, 02 Sep 2008 11:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - เรื่องพระพุทธศาสนา (ต่อ3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 Wed, 17 Sep 2008 9:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=5 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - เรื่องพระพุทธศาสนา (ต่อ2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=5 Wed, 17 Sep 2008 9:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=4 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - เรื่องพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=17-09-2008&group=5&gblog=4 Wed, 17 Sep 2008 9:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - บวชทำไม ? (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=3 Fri, 29 Aug 2008 9:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - บวชทำไม ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=2 Fri, 29 Aug 2008 11:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕ พรรษา ของ พระพุทธเจ้า - ๑ บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=5&gblog=1 Fri, 29 Aug 2008 11:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=09-09-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=09-09-2008&group=4&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สังเวคปริกิตตนปาฐะ ( แปล )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=09-09-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=09-09-2008&group=4&gblog=3 Tue, 09 Sep 2008 12:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=06-09-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=06-09-2008&group=4&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[สังเวคปริกิตตนปาฐะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=06-09-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=06-09-2008&group=4&gblog=2 Sat, 06 Sep 2008 12:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=4&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาติโมกขคาถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=29-08-2008&group=4&gblog=1 Fri, 29 Aug 2008 13:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=9 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 36-40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=9 Thu, 28 Aug 2008 13:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=8 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 31-35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=8 Thu, 28 Aug 2008 13:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=7 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 26-30]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=7 Thu, 28 Aug 2008 8:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=6 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 21-25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=28-08-2008&group=3&gblog=6 Thu, 28 Aug 2008 8:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=5 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 16-20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=5 Wed, 27 Aug 2008 15:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=4 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 11-15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=4 Wed, 27 Aug 2008 15:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 6-10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=3 Wed, 27 Aug 2008 9:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ 1-5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=27-08-2008&group=3&gblog=2 Wed, 27 Aug 2008 9:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=3&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=26-08-2008&group=3&gblog=1 Tue, 26 Aug 2008 14:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=9 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - เปิดใจกว้าง ยอมรับผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=9 Tue, 19 Aug 2008 14:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=8 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - อย่าเปรียบเทียบเรากับผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=19-08-2008&group=1&gblog=8 Tue, 19 Aug 2008 14:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-08-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-08-2008&group=1&gblog=7 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - เจ็บป่วยไม่หาย อย่าตกใจ มีทางออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-08-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=18-08-2008&group=1&gblog=7 Mon, 18 Aug 2008 14:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=6 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=6 Fri, 15 Aug 2008 10:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=5 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - ความสุข ไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=15-08-2008&group=1&gblog=5 Fri, 15 Aug 2008 10:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=4 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=4 Thu, 14 Aug 2008 14:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=3 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - สารบัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=3 Thu, 14 Aug 2008 14:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=2 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเสรี - คำนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=2 Thu, 14 Aug 2008 11:17:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=1 http://chotiepanyo.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตอิสระ จึงไรทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chotiepanyo&month=14-08-2008&group=1&gblog=1 Thu, 14 Aug 2008 10:53:46 +0700